Szakmaspecifikus Adatlapok
·  Szakmai kitekintés  ·
 

Szakma specifikus egészségügyi adatlapok

A szakma specifikus egészségügyi adatlapok lehetővé teszik, hogy egyes betegségek esetén a finanszírozás vonatkozásában teljes körű, naprakész információk álljanak a finanszírozó és a döntéshozók rendelkezésére. Erre támaszkodva a felhasznált nagy értékű eszközök, gyógyszerek, eljárások forrásainak hozzárendelésében, vagy újraelosztásában megalapozott döntések hozhatók. A finanszírozási célú adatgyűjtés elterjedése reményeink szerint hozzájárul az érintett ellátások szakmai színvonalának emeléséhez és a szakma oldaláról felmerülő igény esetén, segítheti az adott betegséggel kapcsolatos tudományos kutatómunkát.

A rendszerbe kerülő betegségtípusok

Az adatlapok a 2012. évben tételes elszámolásúvá vált, ezért vényt nem igénylő, a közforgalmú gyógyszertárakban támogatottan nem forgalmazott gyógyszerek felírásához kapcsolódóan kerültek kifejlesztésre. Később a külön keretes nagy értékű eszközök és kezelési eljárások felhasználására szoruló betegségek esetében is bevezetésre kerülnek. A rögzített adatok felhasználhatók a protokollok felülvizsgálata és aktualizálása során.

Az adatlap gyűjtés működtetése

A digitalizált adatlapok összesítése, a betegek követése a TAJ azonosítóik alapján szervezhető. Az adatok kezelése az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) hatásköre. Az adatokat internetes felületen lehet feltölteni. Az internetes felületre az arra jogosult, felelős szakorvosok a pecsétszámukkal, és személyes jelszavukkal, a gyógyszerészek és az intézmény kontrolling osztályának dolgozói belépési nevük és jelszavuk használatával jelentkezhetnek be. A rendszerben regisztrált orvosok belépésüket követően feltölthetik az adatokat az OEP rendszerébe, emellett láthatják a már korábban általuk bevitt adatlapokat is. A regisztrált gyógyszerészek és a kontrolling osztály regisztrált dolgozói csak az adatlapok alapadatait láthatják. A rendszer intézményi felhasználóinak regisztrációját az intézmények kinevezett „supervisor”-ai követik és módosítják. A kezelésről az adatokat az E-jelentés keretében a következő hónap 5. napjáig kell elküldeni az OEP-be, annak érdekében, hogy az adott kezelés elszámolható legyen. Az adatlapokat a kifizetést magalapozó teljesítési igazolásnak tekintjük, így a beérkező adatok hiányában elszámolásra nem kerülhet sor. A hónap végén az intézeteknek gyógyszerfelhasználásra vonatkozó TAJ-ra bontott összesített adatokat az intézmények rendelkezésére bocsátjuk.

Egészségügyi regiszterek világszerte

Az egészségügyi regiszterek olyan adatbázisok, melyek pontosan meghatározott kritériumok alapján egészségügyi és demográfiai adatokat gyűjtenek tudományos, népegészségügyi és/vagy finanszírozási célból.

Egyesült Államok

Az Egyesült Államokban hagyományai vannak a pontos adatgyűjtésnek mind szakmai, mind finanszírozási szempontból, ahogy az egészségügyi adatok elektronikus úton, a világhálón keresztül történő gyűjtése, követése és kezelése is egyre nagyobb mértékben terjed (Centers for Medicare and Medicaid Services). Vannak kisebb, beavatkozás specifikus regiszterek (pl.: ICD_v2_DataCollectionForm_GenLeads_2.1.pdf), vagy nagyobb, gyakori betegségeket követő regiszterek, pl.: National Program of Cancer Registries http://www.cdc.gov/cancer/npcr/). A regiszterek működése pontosan szabályozott. Az adatfelvitelre adatlapok kitöltésével kerül sor. Az adatlapok minden kérdéséhez részletes kitöltési útmutató tartozik (ICD_v2_DataDictionary_CodersDictionary_2.1.pdf).

Európai Unió

Az Európai Unió országaiban működnek nemzeti (pl: a Riks-Stroke regiszter Svédországban) és közös európai (pl. egyes ritka betegségekre vonatkozó) regiszterek. Jelenleg 50 féle közös európai regiszter van az egyik nyilvántartás szerint (Disease Registries in Europe). Németországban 86, Magyarországon 3, Csehországban 4 regisztert vezetnek.

Magyarország

Magyarországon eddig a szakmai regiszterek térnyerése volt jellemző. Az adatgyűjtés történhet egy-egy kutatási témához kapcsoltan, lokálisan (pl.: egy adott intézetben vagy egy megyében gyűjtenek szakma specifikus adatokat), de országosan is. Országos adatgyűjtések esetén az adatok kezelése valamelyik egyetemi, vagy országos intézethez kötődhet (pl.: Infarctus Regiszter vagy Nemzeti Rákregiszter), de civil szervezeteknél, illetve a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetnél is előfordul adatgyűjtés, ahogy a Szakmai Kollégium Tagozatai is gyűjthetnek adatokat regiszterekbe (Csípőprotézis regiszter).

 
 
Köszöntő | Adatlapok | GY.I.K. | Kapcsolat | TECHNIKAI ajánlás
-1
 © Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő v5.02.250
 
DEBUG

0